کلینیک روانپزشکی

کلینیک روانپزشکی

 

 

این کلینیک متشکل از فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، روانپزشک، روانپزشک قانونی، روانشناسان بالینی ، روانشناس بالینی کودک ، مددکار اجتماعی ویژه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می باشد که مهمترین خدمات قابل ارائه در این کلینیک به شرح زیر می باشد :

 

بخش های مربوط به کلینیک روانپزشکی

 

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن