کلینیک خواب

کلینیک خواب

اختلالات شایع خواب شامل بی خوابی، خواب‌آلودگی زیاد روزانه و خستگی، اختلالات تنفسی هنگام خواب، اختلالات حرکتی هنگام خواب و اشکالات رفتاری هنگام خواب، در درصدی از افراد جامعه به شکلی مهم و آزاردهنده، دیده می شود.

توجه نکردن به اختلالات خواب و درمان نکردن آنها نه تنها به کارآیی پایین افراد، بلکه به تبعات قابل توجه جسمی و عصب روانشناختی منجر می شود، چنانچه هر یک از ما درجاتی از اختلالات خواب را تجربه می کنیم، ممکن است ارزیابی از سوی متخصص اختلالات خواب و اقدامات تشخیصی و درمانی در مورد ما ضرورت بالینی جدی داشته باشد.

تشخیص و درمان انواع اختلالات تنفسی خواب شامل خروپف، آپنه انسدادی یا مرکزی خواب، هایپوکسمی شبانه،....

تشخیص و درمان انواع بیخوابی

تشخیص و درمان بیماریهای همراه با خواب آلودگی روزانه شامل نارکولپسی، هایپرسومنیای بدون علت ، ....

تشخیص و درمان مشکلات حرکتی مرتبط با خواب شامل پای بیقرار، حرکات پریودیک پا در خواب، دندان قروچه، .....

تشخیص و درمان انواع پاراسومنیا شامل کابوس شبانه، وحشت شبانه، راه رفتن در خواب، .....

تشخیص و درمان اختلالات ریتم سیرکادین شامل دیر خوابیدن، زود بیدار شدن، .....

پزشک فوق تخصصی اختلالات خواب بعد از شرح حال گیری ، معاینه، ارزیابی بیمار توسط پرسشنامه های مرتبط با خواب و برنامه خواب بیمار ، تست خواب ، اکتی گرافی ،.... برحسب نیاز درمانهای لازم را تجویز میکند.

#بیخوابی #کمخوابی #پرخوابی #اختلالخواب #نارکولپسی #هایپرسومنیا #خروپف #راهرفتندرخواب #غذاخوردندرخواب #دندانقروچه #آپنهخواب #پاراسومنیا #خوابگردی #وحشتشبانه #کابوسشبانه #ریتمسیرکادین #اختلالریتمسیرکادین #اختلال شیفتکاری #بهداشتخواب #پلیسومنوگرافی #تستخواب #سندرمپایبیقرار #فلوشیپاختلالاتخواب
#متخصصمغزو_اعصاب
#اکتیگرافی #برنامهخواب #پرسشنامهخواب #کلینیکخواب

 

مهمترین اختلالات خواب

 
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن