نوار عصب و عضله EMG

 

دستگاه نوارعصب و عضله(EMG_NCV)

 

 .منظور از نوار عصب چیست؟

نوار عصب یا NCVمخفف بررسی سرعت هدایت عصبی(Nerve Conduction Velocity) می باشد.در این حالت سرعت هدایت عصبی اندازه گیری می شود , یعنی موج عصبی با چه سرعتی در طول عصب حرکت می کند.در برخی از بیماریهای اعصاب محیطی سرعت هدایت عصبی کم میشود مانند مواردی که عصب تحت فشار قرار داشته باشد.در برخی از بیماریهای اعصاب محیطی عصبها از بین میروند که در این حالت ارتفاع موج کم میشود.

منظور از نوار عضله چیست؟

نوار عضله یا EMG یا الکترو میو گرافی شامل ثبت فعالیت الکتریکی عضله است که معمولا با الکترود سوزنی انجام میشود.

موارد کاربرد دستگاه نوار عصب و عضله چیست؟

این دستگاه در بررسی و ارزیابی برخی اختلالات حرکتی مانند میوپاتی ها,دیستروفی عضلانی,بیماری دوشن,میاستنی گراویس,SMA,نوروپاتی ارثی حسی و حرکتی,ALS,بررسی علل گزگز و مور مور شدن یا بی حسی اندامها و بررسی علل ضعف اندامها بکار میرود.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن