اختلالات طیف اوتیسم درمان - انتخاب پدر و مادر - درمان مبتنی بر شواهد

چکیده

درمان های اختلالات طیف اوتیسم[Autism Spectrum Disorder](ASD) بسیار گسترده است. در حال حاضربه نظر می رسد این اختلال قابل درمان است. اما برخی درمان ها تائیدیه تجربی گسترده ای دارند در حالی که دیگر درمان هاهیچ تائیدیه ای ندارند. بر خلاف این تفاوت های بزرگ در اساس شواهد درمان ها و تلاش برای آگاهی عموم، ارتباط اندکی بین عملکرد درمان ها و درمان هایی که والدین انتخاب می کنند وجود دارد. این مقاله موضوعاتی از قبیل درمان ها، آنچه که مردم انتخاب می کنند، پیامد های احتمالی انتخاب ها و عواملی که ممکن است بر این انتخاب ها تاثیر داشته باشد را در بر می گیرد. چنین داده هایی برای پزشکان و محققان حائز اهمیت است چرا که مسائل چندگانه ای انتخاب درمان را مشخص می کند.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن